C.F.P. Perfect Service S.A.
C.F.P. PERFECT SERVICE  S. A.
CALEA SPRE CUNOAŞTERE
Prima pagina Despre noi Cursuri Editura Turism Cercetare Psihologie Consiliere Holgrup Inscrieri
C.F.P. Perfect Service S.A.

 

Descarca Oferta 2016 in format pdf:

Oferta 2016

Unitate de cercetare-dezvoltare atestata prin decizia ANCS nr.9725/25.08.2008

Centru autorizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

În cadrul Programului Operaţional Strategic DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE sub egida Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service şi Formenerg derulează proiectul: “Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în sectorul energetic”

Suntem atestati SRAC:

iqnet

srac

Suntem membrii WEC:

wec

 
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE–DEZVOLTARE vă oferă:
 
 1. Determinarea stocurilor de cărbune
  • Măsurători de teren cu aparatură performantă şi de precizie, respectiv STAŢIE TOTALĂ tip LAICA TC 705
  • Calcule de volum în bloc funcţie de modelul matematic spaţial al stivelor de cărbune
  • Precizia de determinare a cantităţii de cărbune pentru stive cu formă neregulată este de 0,33%

 2. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor
  • Măsurători de teren cu Nivela de precizie Ni 007 şi mire cu fir invar
  • Măsurători de nivel pentru repere de tasare
  • Întocmirea documentaţiei tehnice

 3. Efectuarea de bilanţuri energetice
  • Bilanţuri electroenergetice, termoenergetice şi complexe în conformitate cu legea utilizării eficiente a energiei (199/2000)
  • Determinarea consumurilor specifice, a consumurilor proprii şi a abaterilor
  • Efectuarea de postcalcule
  • Stabilirea de măsuri pentru reducerea pierderilor şi îmbunătăţirea de randamente

 4. Măsurători de emisii poluante

 5. Studii privind calitatea arderii

 6. Măsuratori de vibraţii
  • Efectuarea de măsurători cu aparatura performantă
  • Interpretarea şi stabilirea de măsuri pentru reducerea vibraţiilor

 7. Prelungirea duratei de viaţă a echipamentelor prin tratarea uleiurilor
  • Analize de laborator
  • Prezentarea de echipamente performante